Z.P.H. KORMET Ryszard Koczorowski

NIP: PL 789 000 12 66
REGON: 004840702

Biuro:
60-195 POZNAŃ
ul. Bełzy 16
kormet@koczorowscy.com

Zakład produkcyjny:
62-300 WRZEŚNIA
Gozdowo 60
gozdowo@koczorowscy.com

TEL (POLSKI) +48 502 551 506
TEL (DEUTSCH, ENGLISH) +48 600 963 797